Make your own free website on Tripod.com


RASEBESKRIVELSE 

FOR NORSK BUHUND MED 

KOMMENTARER.

 

Opprinnelsesland / Hjemland:                

                                     Norge

Helhetsinntrykk:    

Litt under middels stor, kvadratisk spisshund med et våkent, frimodig uttrykk, opprettstående spisse ører. Halen båret stramt opprullet over ryggen. Djervt, energisk og vennlig gemytt.

                                             Kommentar:

Den norske buhunden er en typisk spisshund av under middels størrelse, velbalansert og harmonisk bygget, tett kropp og tett, temmelig glattliggende hårlag. Kroppen er tilnærmet kvadratisk, karakteristisk er de stramt opprettstående ørene og den stramt opprullede halen. Fast, rett rygg og lend. Krysset så lite avfallende som typen tillater. Buhunden er en gjeterhund som skal ha effektive bevegelser ut fra sin type. Hunden skal ha et djervt, energisk og vennlig gemytt. 

 

 

 

 

 

 

Hode: 

Harmonisk, ikke for tungt, kileformet, tørt, med tydelig kjønnspreg.

                                             Kommentar:

Hodet må verken være for lett, med lang snipete snute eller for tungt og grovt hode med uedelt preg. Uttrykket skal være djervt. Kjønnspreg bør vektlegges stor betydning. Vanlige feil er manglende fyll under øynene og til dels lette snipete snuter.

 

 

 

 

 

Skalle:                             Tilnærmet flatt skalletak parallelt med rett neserygg. Utfylt under øynene.

Stopp:                              Tydelig, men ikke for markert.

 

Ansiktsregion:

Nesebrusk:                  Sort.

Snuteparti:                   Omtrent like langt som skallen, ikke snipete og ikke for grov.

Lepper:                           Tørre, sluttede, sorte.

Kjever/tenner:            Saksebitt. Komplett tannsett.

Øyne:                               Ovale, så mørke som mulig. Sorte øyelokksrender.

Ører:                                 Middels store, spisse, bæres stramt stående.

                                             Kommentar:

Øyeåpningene skal være ovale (mandelformede), ikke runde, store og/eller utstående. Man ser ofte individer med runde og/eller utstående øyne, dette forstyrrer uttrykket og bør vektlegges ved bedømming.

Ørenes høyde noe større enn bredde ved ansatsen. Store eller for små ører forstyrrer uttrykket og bør vektlegges ved bedømming.  

 

Hals:                                 Middels lang, tørr, kraftig med stolt reisning.

                                             Kommentar:

Det er ikke ønskelig med for kort eller for lang hals. Ved for kort hals mister buhunden litt av sin stolte reisning og harmoniske balanse, en for lang hals vil imidlertid ødelegge hundens kompakthet.             

 

Forlemmer:               

Helhetsinntrykk:       Tørre med kraftig benstamme.

Skulder:                          Moderat skråstilt.

Albue:                              Godt tilliggende.

Underarm:                    Rett.

Mellomhånd:               Svakt hellende.

Poter:                               Ovale, tett sluttede.

 

Kropp:

Rygg/lend:                    Kort, sterk og rett rygg og lend.

Kryss:                             Så lite avfallende som mulig.

Bryst:                               Dypt med godt buede ribben.

Hale:                                 Høyt ansatt, stramt opprullet som bæres over ryggens midtlinje, ikke for meget til siden.

 

Baklemmer:              

Helhetsinntrykk:      Moderat vinklet.

Lår:                                  Kraftige, muskuløse over- og underlår.

Poter:                             Ovale, godt sluttede.

 

                                           Kommentar: 

Buhunden er en tilnærmet kvadratisk hund som ikke må være for lang i lenden, da dette går utover typen. Hunden MÅ ikke være overbygget og/eller salrygget, men ha en kort, rett og sterk overlinje. Det er viktig med en svakt hellende overlinje fra manke mot kryss. (God mankereisning.) Brystet skal være velutviklet. Vanlige feil er noe knapt vinklede overarmer, manglende fyll mellom forben og saksende/løse frembensbevegelser. Det er ønskelig med så kraftig benstamme som typen tillater. Poter ønskes faste og tette. Løse, flate og lange poter er ikke ønskelig og bør vektlegges ved bedømming. Sporer uønsket og bør fjernes. 

 

Bevegelser:               Effektive, parallelle med godt fraspark. Fast overlinje.

                                           Kommentar:

Buhunden er en gjeterhund som skal ha effektive bevegelser ut fra sin type. Typisk traver. Manglende (inneffektive) bevegelser skyldes vanligvis knappe vinkler fremme og/eller fallende kryss. Bevegelser bør vektlegges stor betydning ved bedømmelse. 

 

Pels:

Hårlag:

Tett, stri og godt tilliggende overpels. Forholdsvis kort på hodet og benas forside. Lengre på nakke, hals, bryst, lårenes bakside (bukse) og hale. Bløt og tett underull.

Farge:

Blakk: Fra det helt lyse til det mer rødgule. Med eller uten sorte hårspisser, men ikke så mye at det påvirker grunnfargen. Maske tillatt. Ren og klar farge ønskelig. Så lite hvitt som mulig.

                                             Kommentar:

Pelsen skal ikke være bølget, bløt eller lang. Den skal beskytte hunden mot vær og vind og må derfor ha tett underpels og forholdsvis kort men stri overpels. Det forekommer buhunder med gråskjær eller ulvefarget pels, dette er uønsket og diskvalifiserende, men må ikke forveksles med fargevarianten blakk m/ sorte hårspisser.  

 

Størrelse og vekt:

Mankehøyde:             Hannhunder:            43 – 47 cm

                                              Tisper:                        41 – 45 cm

 

Feil:                                   Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal                                                 graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.

                                             -         Spinkel, for grov, manglene edelhet.

          -         Overbygget.

          -         Pendling/kryssing av forben. Korte, trippende steg.

          -         Nervøsitet.

          -         Lever- eller rosafarget nesebrusk.

          -         Lyse øyner.

          -         Utstående øyne.

          -         Tangbitt.

          -         Dårlig opprullet hale. Hengende hale. Fane ikke ønskelig.

          -         Bølget eller for lang pels.

 

Diskvalifiserende feil:                             

                                            -         Aggressivitet.

          -         Ikke stående ører.

          -         Over- eller underbitt.

          -         Annen pelsfarge enn angitt.

          -         Hunder som er mer enn 1 cm under eller 2 cm over angitte mål.

 

 

OBS!                                  Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

 

 

Siden er under utarbeidelse og vil bli supplert med rasehistorikk og bilder!


© 2000 Kimura Kennel - Design: Berit Rosenfeldt - webmaster
No part of this homepage may be copied or re-used without expressed written permission. 
All material on the homepage are original photographs and are the copyrighted 
property of the original photographer. Graphics and photographs may not be copied, 
distributed, sold, or used in any way without permission.

last update 07. January 2002